Vyjadrenie Richarda Havrillu k aktuálnej situácii

19.10.2020, Ž - admin VsFZ
 
[doc]Vyjadrenie Richard Havrilla prerušenie súťaží.pdf

Vážení priatelia futbalu,

tak ako na jar, tak aj teraz na jeseň vláda SR a krízový štáb rozhodli opatreniach, ktoré nám znemožňujú pokračovať v súťažných stretnutiach. Tréningový proces, ktorého sa môže zúčastniť maximálne 6 osôb, ak správne chápem nariadenie o zhromažďovaní osôb, je v našich amatérskych podmienkach prakticky nerealizovateľné.

Bol som v telefonickom kontakte s viacerými funkcionármi klubov, takisto aj predseda ŠTK pán Olšavský absolvoval desiatky telefonátov.

Viaceré kluby v rámci povinnej karantény boli nútené prerušiť tréningový proces, iné sa  rozhodli netrénovať z preventívnych dôvodov. Vo viacerých okresoch, najmä na severe dochádza k extrémnemu nárastu počtu nakazených vo všetkých skupinách obyvateľstva.

Je samozrejmé, že si drvivá väčšina hráčov, trénerov, rozhodcov a delegátov kladie otázku ako plánuje zareagovať na súčasnú situáciu Východoslovenský futbalový zväz.

Rád by som Vám, milí priatelia, predostrel myšlienky, úvahy, ktoré Vám priblížia, k akým možným riešeniam smeruje naše spoločné uvažovanie v snahe nájsť to najoptimálnejšie riešenie situácie.

V prvom rade, a nechcem aby to vyznelo ako fráza, je pre nás prvoradé zdravie. Nie len priamych aktérov stretnutí, ale aj ich rodinných príslušníkov, kolegov v práci, priateľov a známych.

Do prerušenia súťaží sme v dôsledku preventívnych a karanténnych opatrení neodohrali 38 stretnutí vo všetkých vekových kategóriách.

Ideálne by bolo, keby sme tieto stretnutia dohrali ešte teraz, na jeseň, ale považujem to za nereálne a to vzhľadom epidemiologickú situáciu, jej predpokladaný vývoj a skúsenosti z jarnej vlny epidémie.

V kategórii dospelí majú 3 kluby dohrať 2 zápasy, ostatné kluby po jednom stretnutí. Pri mládeži je to obdobné,1 družstvo má dohrať 3 zápasy , ostatné po jednom.

Z jesennej časti potrebujeme dohrať 3 kolá, čo je veľmi dôležité v prípade, ak by sme nedohrali jarnú časť. Ak odohráme polovicu, vieme podľa novely súťažného poriadku určiť postupujúcich a zostupujúcich.

Na základe vyššie uvedeného je najreálnejší variant, ak nám to štátne orgány dovolia, dohrať  zostávajúce stretnutia na jar. Začali by sme dohrávkami, nasledovali by 3 jesenné kolá a jarná časť, samozrejme bez prestávky. Väčšina klubov v 16-členných súťažiach potrebuje odohrať 19 stretnutí, v 14-členných súťažiach je to 16 stretnutí.

Čo sa týka termínov, začnem od konca. Záver súťažného ročníka navrhujeme na 27. jún. Takto nám vychádzajú predohrávky na 28. februára a 7. marca. Začiatok dohratia 3 jesenných kôl  14. marca pri 16 účastníkoch a 28. marca pri 14 účastníkoch a jarná časť by sa začala 4. apríla a 11. apríla. Uvedené riešenie obsahuje aj stanovenie dvoch hracích dní v strede týždňa.

Stretnutia, ktoré sa budú hrať v marci budú kluby povinné odohrať na umelých trávach, ktoré sú najbližšie k miestu domácich stretnutí a to v prípade, ak hracia plocha na ich domácich ihriskách nebude spôsobilá na hru. Konkrétne riešenia takýchto situácií bude riešiť ŠTK v spolupráci s KR aj v závislosti od vyťaženosti umelých tráv.

V tejto súvislosti podám návrh na VV VsFZ, aby schválil uznesenie, aby prenájom umelých tráv financoval VsFZ a to pre kluby, ktoré nemajú umelú trávu.

Záverom zdôrazňujem, že ide o predbežný návrh, budeme spoločne s vami, na základe vašich pripomienok a návrhov, predstavený návrh upravovať do záverečnej podoby.

Prajem všetkým vám, hlavne veľa zdravia, aby sa vás súčasná situácia dotkla čo najmenej a zároveň by som chcel vysloviť nádej, že taký rok ako je 2020 sa už nebude nikdy opakovať.

Bude už len a len lepšie....

 

                              Richard HavrillaZaujímavosti