Predstavenstvo združenia

Mgr. Ivan Mazanec - predseda               č. mobilu : 0904/530 305

 
členovia:
 
                                                                         
Milan Duda                                      č. mobilu   :  0907/ 138 590
Katka Girašeková -Polomčáková                        č.   mobilu       :     0944  /  268   722