Predstavenstvo združenia

Anton Repka - predseda               č. mobilu : 0905/902 293

 
členovia:
 
Rastislav Leško                               č. mobilu   :  0907/ 911 817
Michal Adamovič                             č. mobilu   :  0902/ 191 983                          
Milan Duda                                      č. mobilu   :  0907/ 138 590
Ľuboš Baran                                    č. mobilu   :  0903/ 772 516