Predstavenstvo združenia

 

Bc. Stanislav Šváby, MBA - predseda

Anton Repka - manažér

 
členovia:
 
Rastislav Leško
Stanislav Moroch
Ing. Ján Jacko