Mužstvo v ročníuk 2021 / 2022 3.miesto 6.ligy

Na obrázku môže byť 6 ľudí, stojaci ľudia, tráva a text, v ktorom sa píše „STOV“