ZŠ Vyšná Šebastová .

25.11.2019 18:32

Ďakujem všetkým futbalistov dospelých a aj všetkých mladým žiakom za vzornú reprezentáciu klubu ,obce a aj seba. Veľa zdravia a síl v ďalšom roku .