Zhromaždenie členov Združenia športov Vyšná Šebastová

22.06.2016 00:00
Vážení členovia Združenia športov Vyšná Šebastová
v prílohe Vám zasielame pozvánku na  Zhromaždenie členov Združenia športov Vyšná Šebastová, ktoré sa uskutoční v stredu, 29.06.2016 v miestnosti FutBaru na Športovom areáli Združenia športov Vyšná Šebastová
 
Vaša účasť na tomto zasadnutí je nutná, je dôležité informovať o aktuálnej situácii v Združení športov Vyšná Šebastová, a tiež diskutovať o možnostiach a plánoch ako ďalej ...... tešíme sa na Vás!
 
Prosíme Vás o spätné potvrdenie účasti.
Občerstvenie bude zabezpečené :)
 
S pozdravom / Best Regards
 
PaedDr.Jozef Taiš
člen Predstavenstva
Združenia športov Vyšná Šebastová
 
tel.:0903619281
Vyšná Šebastová 157

080 06 Prešov

 

Príloha