Zasadal VV Obfz Prešov.

07.06.2020 09:35

Riadiaci pracovníci, profesionálni či dobrovoľní, vo všetkých sférach, sa snažia reštartovať činnosť – vo výrobe, obchode, službách, v športe – kolektívnom aj individuálnom. Na návrat futbalu, ako najmasovejšieho športu, čakajú milióny hráčov, trénerov, funkcionárov, fanúšikov. Niekde sa už dočkali, inde nie. Najprv je treba, povedané terminológiou hudobníkov, napísať noty. To jest pravidlá, ktoré budú musieť platiť, aby mohli organizovať majstrovské zápasy. Aj o tom rokovali kompetentní na zasadnutí Výkonného výboru ObFZ Prešov, ktorý sa konal v pondelok 1. júna. O najdôležitejších rozhodnutiach informoval sekretár zväzu Martin Klovanič.

Letný pohár 2020...

„Vzhľadom k súčasnému zdravotnému a epidemiologickému stavu v Slovenskej republike k 31.5.2020, ako aj prijatým opatreniam, výkonný výbor uvažuje o neskoršom termíne, než bolo pôvodne plánované. V prípade akejkoľvek zmeny bude VV náležite reagovať. Dôležité však bude, aké pravidlá a hlavne preventívne opatrenia pri organizovaní zápasov budú v príslušnom čase platiť, mám na mysli ich finančnú náročnosť – a teda, či si ich pesné dodržiavanie budú môcť kluby dovoliť.“

Súťažný ročník 2020/2021...

„Začiatok je naplánovaný na 9. augusta 2020. Termín odovzdávania prihlášok bude do 19. júna 2020.“

Poplatky za hosťovania...

„Peniaze za platby, ktoré boli realizované po 1. januári 2020, sa budú vracať.“  

Dobrá správa...

„Máme prísľub, že Slovenský futbalový zväz bude uhrádzať odmeny delegovaných osôb na mládežnícke stretnutia minimálne vo výške 50 percent.“ 

 

Pridať komentár