Svojpomocne sme opravili pre to, aby mládež a futbalisti mali kde hrať futbal a vyvíjať inú športovú aktivitu.

Pomôžte nám opraviť sponzorský  multifunkčné ihrisko.Potrebujeme kúpiť siete na bránky a siete za bránkami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Multifunkčné ihrisko.

 
 
 

Multifunkčné ihrisko bolo postavené z prostriedkov Európskej únie cez spoločnosť ŠAFRÁN. Spoluúčasť obce bola 5% z DPH.

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Šebastová, zložené z poslancov, zchválilo na svojo zasadnutí  dňa 6.9.2013 uznesením č. 13/5/2013 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska spoločne s cenníkom za nájom multifunkčného ihriska.

O chod miltifunkčného ihriska sa stará Združenie športov Vyšná Šebastová.

Verím, že všetci budú dodržiavať stanovené pravidlá a nové ihrisko bude prinášať radosť a veľa krásnych športových zážitkov.