Július CHROMÝ

 

 
 

 (11.1.1939 -16.8.2009)

 

Hráč, tréner, predseda klubu, vedúci mužstva, manažér, psychológ, sponzor... A mnoho ďalších funkcií je spojených s osobou, ktorá patrí neodmysliteľne k  histórii futbalu vo Vyšnej Šebastovej. V roku 1956 stál pri zrode prvého organizovaného futbalového oddielu -  ako funkcionár, ale aj ako hráč. Spolu so svojimi rovesníkmi rozdával radosť z tejto kolektívnej hry všetkým navôkol. Ako sám vravel „ kto raz privoňal k futbalu a jeho atmosfére, ten zostane navždy jeho fanúšikom“. Počas svojho pôsobenia vo futbalovom klube, ktorému ostal verný až do konca života, sa snažil dosahovať čo najväčšie úspechy. Meno obce sa aj vďaka nemu dostalo do povedomia celého vtedajšieho  Československa. Spolupracoval s mnohými významnými osobnosťami futbalového života. Ako sa hovorí, mali rovnakú krvnú skupinu. Bol ocenený štátnym vyznamenaním za rozvoj telesnej výchovy v Československu. A nato my hrdý šebeščania nezabúdame. Svoje obrovské zanietenie a lásku k futbalu si udržiaval počas celého svojho života. Jeho meno, v spojení s prácou, jemu vlastnou oddanosťou a odhodlaním, ostane navždy príkladom pre terajších i budúcich funkcionárov futbalu vo Vyšnej Šebastovej i mimo nej.