Aj takéto veci sa udiali do súperovej bránky.

Aj takéto veci sa udiali do súperovej bránky.